Bewegen in Arnhem, sportkaart, slider

Algemene voorwaarden
Sportkaart, Bewegen in Arnhem

 

Sportkaart en ‘Bewegen in Arnhem’ zijn onderdeel van Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd.

Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Sportkaart en/of ‘Bewegen in Arnhem’, is haar juridische vertegenwoordiging de Stichting Sportcentrum Rijkerswoerd. Afgekort als SSR.

  1. Persoonsgebonden

De Sportkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Alleen de persoon die met gegevens op de Sportkaart staat vermeld en als sportkaarthouder staat geregistreerd, mag gebruik maken van de Sportkaart.

  1. Onbeperkt sporten met de Sportkaart

Onbeperkt sporten betekend dat je 7 dagen per week kan kiezen uit een selectie van het aangeboden sportaanbod. Er zijn geen beperkingen hoe vaak je gebruik maakt van de aangeboden sport- en bewegingsmomenten.

De enige beperking is dat; Wanneer er op 1 dag meerdere momenten worden aangeboden van de zelfde sport, kan je hiervan maar 1 keer per dag gebruik van kan maken.

Voor sommige sporten is er wel een maximaal aantal deelnemers. Hierbij kan je alleen deelnemen als jij je hiervoor aanmeld. De informatie hierover vind je bij het sportaanbod en in de agenda.

Er zijn geen ‘addertjes onder het gras’. Je schrijft je via dit inschrijfformulier, je ontvangt de sportkaart en kan beginnen met onbeperkt sporten. Na de eerste drie maanden is de kaart maandelijks opzegbaar.

  1. Aanvragen

Het aanvragen van de Sportkaart kan alleen via het inschrijfformulier op de website van Bewegen in Arnhem . Zodra de Sportkaart klaarligt, ontvangt de aanvrager een e-mail bericht. De pas kan worden opgehaald op het Sportcentrum Rijkerswoerd, de Pas 44 te Arnhem. De aanvrager moet bij het ophalen van de Sportkaart zijn of haar legitimatie tonen. De verwerkingstijd tussen aanvraag en het ophalen van de Sportkaart is ongeveer 14 dagen.

  1. Geldigheid van de Sportkaart

De Sportkaart is geldig zo lang de abonnementsgelden tijdig worden voldaan.

Sportcentrum Rijkerswoerd behoudt zich het recht voor om het volledige sportaanbod voor de Sportkaart stop te zetten. In dat geval zal de geldigheid van de Sportkaart komen te vervallen. Van eventueel reeds betaalde abonnementsgelden volgt restitutie.

  1. Betaling

De betaling van de Sportkaart gebeurd per automatische incasso. Rond de eerste van de maand wordt het verschuldigde abonnementsgeld van die maand van de door de Sportkaarthouder opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

Indien een incasso mislukt ontvangt u hierover een emailbericht. Na 7 dagen zal opnieuw worden geprobeerd om het abonnementsgeld te incasseren. Bij het mislukken van een 2de poging wordt de Sportkaart tijdelijk geblokkeerd. Per email wordt u hierover geïnformeerd en kan u zelf de betaling voldoen middels een bankoverschrijving. Uw abonnement wordt niet stop gezet, u blijft het abonnementsgeld verschuldigd.

  1. Sportkaartcontrole

Bij gebruik van de Sportkaart moet voorafgaande aan het deel te nemen sport- of beweegmoment via een kaartscanner worden ingecheckt. Uit de scanner ontvangt de Sportkaarthouder een incheckbewijs, welke bij de sportaanbieder moet worden ingeleverd. De Sportkaarthouder is verplicht de Sportkaart bij zich te hebben en op verzoek aan de Sportaanbieder te tonen. Alle Sportaanbieders hebben het recht om controle uit te oefenen. Bij het niet kunnen tonen van de Sportkaart kan de toegang tot het sport- of beweegmoment worden geweigerd. De Sportkaarthouder dient zich aan de tijden te houden van het aangeboden sportaanbod. Bij (te) late binnenkomst kan de toegang worden ontzegd.

  1. Stop zetten van de Sportkaart

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de Sportkaart of tijdelijk niet in staat bent hier gebruik van te maken. Dan kan u het abonnement (na de eerste twee maanden) stop zetten voor de 1ste van de volgende maand. Per de eerste van de volgende maand stopt dan uw abonnement. Dit kan alleen middels het wijzigingsformulier op de website van Bewegen in Arnhem.

U kunt uw kaart behouden. Wanneer u weer wilt gaan sporten kunt u dit activeren middels het wijzigingsformulier op de website van Bewegen in Arnhem.

  1. Korting met Gelrepas

Sportkaarthouders die tevens een Gelrepas bezitten ontvangen 50% korting op het abonnementstarief en de aanschaf van de Sportkaart. Lees de voorwaarden voor het gebruik van de Gelrepas om te sporten hier.

  1. Vermissing of diefstal

Bij vermissing of diefstal van de Sportkaart moet de sportkaarthouder een nieuwe pas aanvragen via het wijzigingsformulierop de website van Bewegen in Arnhem. Hier zijn kosten aan verbonden.

10. Wijzigingen gegevens

De sportkaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Bewegen in Arnhem. Indien er wijzigingen zijn in de gegevens die van toepassing zijn op het gebruik van de Sportkaart dienen deze zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven via het wijzigingsformulier op de website van bewegen in Arnhem.

11. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Bewegen in Arnhem maakt het mogelijk om met 1 abonnement bij meerdere sportaanbieders te sporten. Wij zijn niet de uitvoerders van de aangeboden sporten. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid tijdens het sporten ligt bij de sportaanbieders. Bewegen in Arnhem is op geen enkele manier aansprakelijke te stellen (schade/diefstal/blessures etc.)

12. Huishoudelijk reglement

De sportkaarthouder dient zich te houden aan de reglementen van de sportaanbieders en sportlocaties.

13. Materiaalbeheer

Een ieder wordt geacht op zorgvuldige wijze met materialen om te gaan, en waar nodig gebruikte materialen op te ruimen.

14. Wijzigingen prijzen en aanbod

Bewegen in Arnhem behoudt het recht om prijzen en sporten gedurende het jaar aan te passen. Dit geldt ook voor de tijden en locaties.

Een prijswijziging wordt minimaal 1 maand voorafgaande aan de wijziging aan de sportkaarthouder gecommuniceerd.

15. Foto en video

Er kan foto en video materiaal gemaakt worden tijdens de activiteiten die gebruikt worden voor marketing doeleinden van Bewegen in Arnhem.

 

Share This