Beste mensen,

 

Gisteren hadden we een nieuw overleg met het Sportbedrijf Arnhem. Wij zijn blij te kunnen meedelen dat het banen zwemmen in zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen via de Sportkaart van Bewegen in Arnhem mogelijk blijft, in ieder geval tot 1 augustus.
Naast het banen zwemmen blijft ook zwemfit mogelijk maar daar zal men een eigen bijdrage moeten gaan bijbetalen. Informatie hierover volgt nog.

Squash
Jammer genoeg moeten we squash per 1-05-2023 beëindigen. Deelnemers die de sportkaart alleen voor deze sport gebruiken, kunnen hun abonnement per 1-05-2023 beëindigen zonder een opzegtermijn van 1 maand.

Abonnement
Om flexibel sporten in de toekomst te kunnen volhouden en om onze kaart verder te kunnen ontwikkelen (meer sport aanbod) ontkomen we er niet aan onderstaande maatregelen te moeten nemen:

1- Verhoging abonnement naar € 26,50 per 1-05-2023
We ontkomen er niet aan om deze verhoging door te voeren door de stijgende kosten die onze sportaanbieders maken. Zij moeten deze hogere kosten aan ons door berekenen. Door deze verhoging van het abonnement is het mogelijk ons sportaanbod grotendeels in stand te houden.

2- Gebruik van de sportkaart
Het gebruik van de sportkaart is niet meer onbeperkt. Gebruik van de sportkaart kan maximaal 4 x per week (en 1 x per dag).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Eventuele vragen graag via e-mail : stichtingbewegeninnederland@gmail.com

Namens het bestuur Stichting Bewegen in Nederland

Dick van Kleef
Projectleider Sportkaart bewegen in Arnhem

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden als pdf: Nieuwsbrief Sportkaart Bewegen in Arnhem maart 2023

Share This