Beste mensen,

Als eerste onze excuses voor berichten over het niet meer met onze sportkaart kunnen gebruiken van de faciliteiten op Zwembad de Koppel en Valkenhuizen. Squash en Zwemmen zouden met ingang van 1-01-2023 niet meer mogelijk zijn via de sportkaart. Het is gebleken dat deze stop voor veel mensen vervelende gevolgen zou kunnen hebben zoals blijkt uit de vele reacties.

Na overleg met de Wethouder sport, de Directie van het Sportbedrijf en de Bestuursadviseur Sport & Gezondheid van Gemeente Arnhem is overeengekomen deze faciliteiten toch nog open te stellen tot 1-04-2023.

In deze periode gaan alle betrokken partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze activeiten toch via de sportkaart te kunnen aanbieden, waarbij we rekening moeten houden met:

  • Beweegmogelijkheden voor mensen met een minimaal inkomen
  • Voorkomen of terugdringen van sociaal isolement door bewegen/sporten te stimuleren
  • Dekking goedkoop beweegaanbod voor mensen die wonen in geheel Arnhem, niet alleen in Rijkerswoerd (Arnhem Zuid)
  • Stijgende energiekosten

Wij zijn blij met deze uitkomst van ons gesprek met alle betrokkenen.

Wij hebben geconstateerd dat er een fors aantal mensen de sportkaart hebben opgezegd, degenen die dit hebben gedaan kunnen de Sportkaart weer actief laten maken via een e-mail naar:
stichtingbewegeninnederland@gmail.com, met het opgeven van uw naam en pasnummer.

Wij wensen u nog fijne feestdagen en een mooi en gezond begin van het nieuwe jaar!

Namens bestuur van Stichting Bewegen in Nederland,

Dick van Kleef
Projectleider Sportkaart Bewegen in Arnhem

Share This